Прокламация за Мир

Божието идеално семейство и царството на мирния, идеален свят

Преп. Сан Мьонг Муун

Д-р Муун изнася тази реч пред видни политически и релгиозни лидери в 120 нации.

Уважаеми посланици на мира, лидери от всички сфери на човешкия живот, високопоставени гости. На първо място бих желал искрено да благодаря за усилията Ви да постигнете мир за цялото човечество и особено за това, че подкрепяте Федерацията за вселенски мир.

През 2004 г. с церемония на коронация в сградата на сената на Съединените щати и в парламента на Корея получих признанието като Цар на мира, след което на 12 септември 2005 г. основах Федерацията за вселенски мир в Ню Йорк. ...

Всичко това бяха стъпки към основаването на субстанциалното Небесно царство на земята, Космическа нация на мир и единство (Чон Ил Гук). Веднага след учредяването на Федерацията за вселенски мир се отправих на световна обиколка от речи в 120 страни. Моята съпруга, д-р Хак Джа Хан, продължи... като обиколи 180 нации... заедно с нашите синове работиха непрестанно, като заедно провъзгласяваха Словото и проведоха церемонии на Благословия за световен мир.

За да отбележа този значим ден ... организирах глобална обществена среща за мир в Корея. На това събитие се събраха повече от тридесет хиляди ключови лидери, представляващи 1.2 милиона посланици на мира и лидери от 120 нации, които още веднъж потвърдиха своята решимост да осъществят световен мир. Въз основа на успеха на това провиденческо събитие и в качеството си на Цар на космическия мир отивам до всяко кътче на света с три поколения от семейството на Истинските Родители, за да провъзглася това послание. То съдържа тайните на Небето, които Бог изпраща за човечеството в тази епоха след идването на Небето.

Изтъкнати лидери, можете ли да почувствате пламенното сърце, с което съм се отправил на тази световна обиколка? Приближавайки се до осемдесет и осмата си година, не знам кога и къде може да поема по пътя към отвъдното. Започвайки тази световна обиколка, аз вече съм поставил живота си на карта и може да се окаже, че тя ще ми е последната. Разкривам Небесните тайни. Това може да са последните думи, които Истинският Родител, появил се с Небесния печат, оставя на човечеството. Искрено Ви моля да отворите сърцата си и да запечатате това Небесно послание в тях. Моля се да имате мъдростта да издигнете тези слова като стандарт за своя живот и да ги предавате на своето семейство и род, потомците си и хората във Вашата общност.

Госпожи и господа, моята реч днес отново е озаглавена „Божието идеално семейство и царството на мирния, идеален свят”, защото това е обобщение на Божественото учение, което предадох на 6.5 милиарда хора по света през изминалата година. Тя ще Ви напомни още веднъж за Вашата роля и мисия от гледна точка на Божието провидение и за значимостта на епохата, в която живеем.


Появата на Федерацията за вселенски мир

Госпожи и господа, през историята, хората непрестанно са работили за мира единствено въз основа на човешките усилия. Замислете се за противопоставянето на демокрацията и комунизма. Външно погледнато, разликата между тях бе в степента, до която признават и осигуряват правата и свободите на личността. Но погледнато провиденчески, комунизмът и демокрацията бяха като деца, които са изгубили своите родители. Двете се разделиха подобно на позициите на Каин и Авел и попаднаха в оковите на братски конфликт.

През историята движенията за мир неизбежно са стигали до предела на своите възможности и са приключвали неуспешно, защото са били водени от несъвършени човешки същества. Ето защо Обединените нации, които макар че тръгнаха с прекрасната мечта да осъществят световен мир, днес трябва да признаят своите вродени ограничения и откровено да заявят, че не могат повече да дават надежда на човечеството. Причината за това е, че ООН бяха създадени в епохата преди появата на възможността Бог директно да направлява развитието на Своето провидение в историята.

Но сега е напълно възможно Федерацията за вселенски мир да изпълни мисията си да обедини Небето и Земята и да създаде царството на мирния, идеален свят. Така е, защото тя представлява Божията победа и плодовете от кръвта, потта и сълзите на Истинските Родители. Ето защо Федерацията за вселенски мир е съкровената надежда на света. Тя ще изпълни ролята на Авелов-тип [i] партньор спрямо съществуващите Каинов-тип Обединени нации, за да ги възобнови и да подсигури нужното лидерство за нов суверенитет на универсален мир [j] , известен като Чон Ил Гук. Ето защо Ви моля да помните, че на Вас като лидери на този свят, Ви е дадена Небесната мисия да изградите Божията субстанциална родина, която не е нищо друго, а идеалът, замислен от Бог по време на сътворението.

Божията цел при сътворението

Уважаеми световни лидери, каква мислите, че е била крайната цел, поради която Бог създава човешките същества? Казано простичко, това е да преживява радост, като се свързва с идеални семейства, изпълнени с истинска любов. Какво представлява идеалното семейство? Когато Бог сътвори човешките същества, той направи Адам да представлява всички мъже, а Ева да представлява всички жени, като замисляше те да станат господари на истинската любов. Тогава какъв беше най-бързият начин за тях да култивират характер на истинска любов? Накратко, начинът бе да изградят връзка на родител-дете с Бог, да живеят, служейки Му като на свой баща, и да създадат семейство-модел, въплъщаващо Божия идеал за мира. Те трябваше да следват този път, да живеят с Бог в едно семейство и вечно да преживяват радост.

Бог сътвори Адам и Ева и ги постави да бъдат първите предци на човечеството, за да изградят идеално семейство и да установят идеала за мира. Бог напълно посвети Себе Си да ги отгледа като Свои син и дъщеря, свързани с Него чрез истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия.

Ето защо ако Адам и Ева бях постигнали лично съвършенство, както бе Божията воля, т.е. ако бяха постигнали съвършенство на характера си и с Божията благословия бяха встъпили в съпружески връзки, то тогава щяха да постигнат пълно единство с Бог. Той щеше да се населява в техния съюз и техните деца щяха да са свързани със светия ред на любовта и щяха да се радват на пряка връзка с Бог като техен Родител. С други думи, сватбата на съвършените Адам и Ева щеше да бъде сватба за самия Бог. Бог завинаги си остава Бог, но Адам и Ева имаха възможността да станат Неговото въплъщение. Адам и Ева щяха да станат Божието тяло и Той щеше да се настани в тяхното съзнание и сърце, за да стане Истинският Родител на човечеството както в духовния, така и във физическия свят.

Значимостта на потомствената линия

Знаете ли какво е носило най-много болка на Божието сърце, причинявайки му най-голяма мъка през дългата история от грехопадението на Адам и Ева? Бог загуби Своята потомствена линия. А с нея Той загуби основата за братство между хората, а дори и правото си на господство над Творението. Божията потомствена линия е по-ценна дори от самия живот. Без нея плодовете на истинския живот и истинската любов никога няма да съзреят. Вместо това се превръщат в плодове на сатана без да имат каквато и да било връзка с Небето. От тях водят началото си шестте и половина милиарда хора, които сега населяват земята.

Госпожи и господа, потомствената линия е по-важна от живота и по-ценна от любовта. Животът и любовта се сливат в едно и създават потомствена линия. Потомствената линия не може да се създаде, ако липсва животът или любовта. Ето защо измежду трите – любов, живот и потомствена линия, потомствената линия е плодът. Божията потомствена линия съдържа семето на истинската любов. Тя носи истинския живот.

Ето защо, за да станем идеалните хора, замислени от Бог, т.е. хората с идеален характер, и за да създадем идеални семейства, първо трябва да сме свързани с Неговата потомствена линия. Ако продължим в светлината на тези разсъждения, единствено когато сме свързани с Божията потомствена линия, е възможно да създадем Божията родина, идеалната нация. Единствено когато сме свързани с Божията потомствена линия, е възможно да установим Царството на мира, идеалния свят.

Моля, запечатайте значимостта на потомствената линия в своите сърца. Сега не мога достатъчно да наблегна на това. Родословната линия е толкова значима, защото връзката родител-дете е най-възвишената и най-важната от всички, а потомствената връзка между родителя и детето е единственият начин, чрез който Божията потомствена линия може да бъде предадена и продължена завинаги. Трябва да сте наясно по този въпрос.

Вместо това грешната любов, грешният живот и грешната потомствена линия плъзват по земята. Божията любов, живот и потомствена линия попадат в ръцете на прелюбодееца сатана, врага на любовта. Небето и Земята бяха задушени и превърнати в ад. Светът стана окаяно място, далеч от Божието присъствие. И въпреки това човечеството до ден днешен живее в невежество по тези въпроси. Хората се заблуждават и вярват, че потомствената линия на врага е живото-спасителната нишка, от която зависи светът. Това е окаяната истина за човечеството, произлизащо от грехопадението. Ето защо считаме този свят за ад на земята. Бог гледа на трагичното човешко положение със сърце, пълно с болка.

Освен това, когато поради грехопадението сатана придобива контрол над потомствената линия, той също си присвоява правото на по-голям син и правото на господство. Бог е като баща, който работи и се поти през целия си живот, за да натрупа блага за своите деца, а някакъв крадец му отнема всичко само за една нощ. Кой може да разбере тъжното и болезнено Сърце на Бог? Бог загуби Своята потомствена линия, загуби децата Си и бе принуден да предаде на сатана господството над нациите и света.

Животът на преп. Мун, чиято задача е да завърши мисията на Истинските Родители, е бил живот на тъга, белязан от неописуемо страдание и преследване.

Третият Адам – Истинският Родител, трябва да изплати и напълно да възстанови всички провали на първия и втория Адам. Той е призван да завърши не само мисията на Спасителя, Месията и Господа на Второто пришествие, но и мисията на всички онези централни личности, които полагат основите на различните религии. Наподобявайки процеса, чрез който Бог сътворява Вселената, животът на Истинския Родител представлява великото дело по пресътворението на човечеството – процес, в който не се допуска и най-малката грешка. Това е самотен курс, който никой не може да разбере напълно.
Това е курс, който отведе Истинския Родител надолу по трънливия път през пустошта – път, който трябваше да следва напълно сам. Дори и Бог не можеше да му даде Своето признание. Застанал много пъти между живота и смъртта, дори повръщайки кръв, той въпреки всичко трябваше като феникс да се изправя отново, за да остане верен на обещанието си пред Бог.

Въпреки че бе невинен, преп. Мун трябваше да претърпи несправедливо лишаване от свобода шест пъти: за това, че на младини, когато учеше в Япония, работеше в тайното движение за независимост; за това, че разпространяваше Божията воля в Пхенян, който бе под комунистическо управление веднага след идването на независимостта в Корея; по време на управлението на Сънг-ман Ли, след като Корея се бе новородила като свободна нация; и нещо повече, дори в Съединените щати, които гордо се изтъкват пред света като модел за демокрация. Кой на тази земя би могъл да разбере живота на преп. Мун? Това бе живот на нещастие, което той понасяше, прехапал език, само и само да може да утеши Бог и да донесе спасение на грешните хора по света, които страдат в сферата на смъртта. Преп. Мун споделя, че дори и сега, ако някой надникне в сърцето му и изрече дума на съчувствие, би се разплакал и сълзите му биха се превърнали във водопад.

Има само един начин да се възстановят потомствената линия, правото на първородния син и правото на господство. Този начин е да се спечели естественото подчинение на сатана, да бъде накаран да се предаде доброволно. Каква е тайната, за да се постигне това? Възможно е единствено чрез силата на истинската любов, когато обичаме нашите врагове повече, отколкото обичаме собствените си деца.

Истинска любов

Тогава какво е истинската любов? Нейната същност е да дава, да живее за благото на другите и за благо на цялото. Истинската любов дава, забравя, че е дала, и продължава да дава непрестанно. Истинската любов дава с радост. Откриваме я в радостното и любещо сърце на майката, която люлее бебето в ръцете си и го кърми. Истинската любов е жертвоготовна любов както при предания син, чието най-голямо удовлетворение е да помага на своите родители.

Когато сме свързани в едно чрез истинската любов, можем да бъдем заедно завинаги, като непрестанно се радваме на взаимната си компания. Истинската любов привлича всички неща към нас, дори Бог ще дойде и ще се населява в нас. Нищо не може да се сравни с ценността на истинската любов. Тя има силата да премахва бариерите, които грешните хора са създали, в това число национални, расови, дори и религиозни.

Основните характеристики на Божията истинска любов са, че тя е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, така че който практикува истинска любов, ще живее с Бог, ще споделя Неговото щастие и ще се радва на правото да участва като равен в Неговото дело. Ето защо животът за благото на другите, животът на истинска любов е абсолютната предпоставка да се влезе в Небесното царство.

Духовният свят действително съществува

Госпожи и господа, всеки човек има съзнание и тяло, а също и духовна същност, която е по-извисена от съзнанието. Бог се населява в света, в който живеем с физическите си тела, а също и в духовния свят, в който нашите духове са предопределени да отидат. Ето защо, само когато сме станали напълно едно с Бог в истинска любов, ние сме завършени. Такъв съвършен човек може да е малък индивид, но представлява цялата история и всички потенциални бъдещи взаимовръзки, така че може да се каже, че притежава безкрайна стойност. Веднъж проумели тази космическа стойност, осъзнаваме, че животът ни трябва да бъде воден от нашия дух и живян в негова служба.

Ето защо вашата съвест знае и усеща не само всяко действие, което вършите, но и всяка мисъл, която имате. Вашата съвест знае за тези неща преди собствените ви учители, родители и дори преди Бог. Ето защо, ако живеете в абсолютно покорство пред заповедите на своята съвест, която е вашият учител за вечността, вечният живот ви е напълно гарантиран. Така Бог е сътворил нещата.

Когато разглеждаме структурата на човешките същества от един друг ъгъл, можем да разберем, че Бог ни е сътворил като битиета с двойки характеристики. Той сътвори нашите физически тела като умаление на материалния, осезаем свят, а нашите духовни тела като представители и господари на нематериалния свят. И така, човекът е замислен да живее около сто години във физическия свят, а след като физическото тяло спре да функционира, минава естествено и автоматично в нематериалния, духовен свят. Въпреки че не може да бъде усетен с физическите ни тела, духовният свят е автоматично и неизбежно продължение на земния ни живот. За човечеството той е вечната, изначална родна земя, сътворена от Бог.

Духовният свят действително съществува. Това не е свят, съществуващ във фантазиите или въображението ни. По отношение на духовната реалност нямаме избор. Това не е свят, където можем да отидем, ако искаме, или да откажем да отидем, ако не ни се иска. Тъй както Бог е вечен и непроменлив, духовният свят, който Той сътвори, е също вечен и непроменлив. Тъй както живеем във физическата реалност с физическите си тела и създаваме всякакви връзки с нея, така и в духовния свят продължаваме да живеем с духовните си тела, създавайки и поддържайки близки взаимоотношения с всички явления от духовната реалност.

Връзката между духовното и физическото тяло

Във връзката между духа и физическото тяло на хората духът е по-важен. Физическото тяло съществува около сто години преди да престане да функционира, но духът съществува вечно, преминавайки отвъд времето и пространството. Та нима онзи, който във физическия свят има хубава храна и облекло и живее добре, няма да умре? Ето защо преди да отидете в отвъдната реалност, трябва да постигнете единство между своето физическо и духовно тяло, като живеете земния си живот така, че да удовлетворявате стандартите и на физическия, и на духовния свят.

Казано иначе, имате отговорността да усъвършенствате духа си, докато сте във физическото тяло въз основа на ограничения живот в осезаемия, физически свят. Но това не означава, че съвършенството на духовното аз става автоматично. Единствено ако сте постигнали пълно единство между духа и тялото по време на земния си живот, т.е. изразявате истинската любов чрез действията си, вашето духовно аз може да съзрее напълно.

Госпожи и господа, за да узрее и бъде прибран в хамбара за есента, плодът първо трябва да премине през процес на израстване, през пролетта и лятото, и да получи хранителните елементи на природата и нежната любеща грижа на своя собственик. Плодът, отгледан в градината на мързелив и невеж собственик, ще бъде засегнат от какви ли не болести и ще бъде повлиян от лошото време. В крайна сметка ще падне от дървото преди да узрее или ще бъде изхвърлен, защото е червясал. Въпреки че все пак е плод, той е различен от другите плодове, тъй като никога няма да е достатъчно добър за продан на пазара.

Плодът, който е напълно узрял на дървото, автоматично ще отиде в хамбара на собственика. Животът във физическия свят може да оприличи на такова дърво. Затова единствено когато духът на човека е достигнал съвършенство по време на живота във физическия свят, той може автоматично да влезе в Небесното царство на нематериалния духовен свят. С други думи, човек ще влезе в Божието небесно царство автоматично, единствено когато се е квалифицирал за това и се е радвал на живот в Небесното царство на земята, живеейки като напълно зряла личност във физическото си тяло.

Докато живеете на земята, без изключение всяко ваше действие и постъпка се записват върху духа ви и биват съпоставени със стандарта на обществените Небесни закони. И тъй, ще влезете в духовния свят във формата на своето ‘духовно аз’, върху което със 100 процента точност е записан живота ви на земята. Духът ви ясно ще показва дали сте водили зрял живот в доброта или червясал, гнил живот в греховност. Това означава, че Бог няма да ви съди. Вие ще бъдете собственият си съдия. Ако човек осъзнава това удивително правило на Небето, дали дните на живота му ще бъдат прекарани в егоизъм и аморалност, отдавайки се на изкушенията на сатана и следвайки единствено удоволствията? Не, точно обратното, дори с риск за земния си живот човек би се въздържал да наранява и оставя белези по духовното си тяло. Моля ви, помнете тази истина: дали сте се запътили към Небето или ада, се определя от вашите мисли, думи и поведение във всеки един момент.

Това обаче не означава, че духът си има отделен живот или че може да изразява истинска любов чрез своите собствени действия. Духовната ви същност израства, съзрява и достига съвършенство единствено във физическото тяло чрез живот на земята, който въплъщава истинската любов и създава хармонична връзка на даване и получаване между вашия дух и тяло.

Както и да погледнете, не можете да отречете, че външната и вътрешната ви същност са в постоянен конфликт и борба. Още колко дълго ще позволявате да продължава тази борба? Десет години? Сто години? От друга страна, не можем да отречем, че има установен ред за всички форми на съществуване във Вселената. Това ни показва, че Бог не сътвори хората в настоящото състояние на конфликт и безредие. Трябва да знаете, че ваш дълг и отговорност е да отхвърляте всички изкушения, отправени към външната ви същност – физическото тяло, и да постигнете победа в живота, като следвате пътя, който ви сочи вътрешната ви същност – вашата съвест. Небесната съдба ще бъде с онези, които водят живота си по този начин. Те ще постигнат съвършенство на духовната си същност.

Небесното царство и семейството

Госпожи и господа, какво представлява Небето? Кратко казано, Небето е свят, преизпълнен с Божията истинска любов. Истинската любов е неговата ос. Истинската любов е навсякъде – и във външния израз, и във вътрешния замисъл. Животът на всички е изпълнен с истинска любов от начало до край. Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят.

Небето е един естествен свят, където всички хора живеят един за друг. Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист. Това не е свят, управляван от пари, позиция и власт. На Небето успехът на всеки човек представлява успех за цялото; това, което се харесва на индивида, е в синхрон с цялото, а радостта на отделния човек представлява радостта на цялото.

Небето е свят, изпълнен с въздуха на истинската любов, където всички дишат истинска любов. Животът пулсира в ритъма на любовта, навсякъде и през цялото време. Гражданите на Небето са свързани един с друг чрез общата си принадлежност към Божията потомствена линия. Там целият свят и населяващите го хора са свързани в неразривно единство както клетките на нашите тела. Истинската любов, любовта, представляваща Божията същност, е единствената управляваща сила на Небето. Така че и Бог съществува заради истинската любов.

Госпожи и господа, трябва да се посветите на това да практикувате живот на истинска любов. Можете ли да обичате Бог повече от Адам и Ева? Можете ли да обичате Бог повече от Исус? Трябва съвършено да обедините духа и тялото си като напълно въплъщавате в действията си истинската любов. Трябва да установите взаимоотношения на истинска любов с всеки около вас. Казано иначе, трябва да създадете съвършено истинско семейство, състоящо се от три поколения – дядо и баба, родители и деца, които живеят заедно в истинска любов. Направете това на земята и ще бъдете допуснати в Небето.

Семейство от три поколения, живеещи в хармония

Когато търсим изгубения идеал за изначалното семейство, трябва да има някой в позицията на усъвършенстван Адам, някой в позицията на Исус и някой в позицията на Господ на Второто пришествие. От тази начална точка можем да установим семейството, в което Бог ще се населява. В това семейство трите поколения – дядо и баба, родители и деца, ще живеят в хармония. Родителите и децата ще служат на дядото и бабата, защото те представляват предците на семейството, неговия исторически корен.

Госпожи и господа, семейството поставя модела за съвместен хармоничен живот. То е моделът как да живеем заедно като едно. В семейството откриваме любов и уважение между родители и деца, взаимна вярност и любов между съпруг и съпруга, доверие и взаимно упование между братя и сестри. Това означава, че трябва да установите истинско семейство, в което стволът на истинската любов води началото си от корена на истинската любов и дава плодове на истинска любов.

В такива семейства живеят корените на историята, корените на Небесното царство се простират в тях. Такива семейства са мястото, където почиват корените на Небесното царство на земята. Тук се установяват корените на продължаващия за вечността царски авторитет. Корените на миналото, настоящето и бъдещето се представляват съответно от дядото, бабата, родителите и внуците. Корените на миналото представляват духовния свят, корените на настоящето са палатът, представляващ днешния свят, а корените на бъдещето установяват внуците като принцове и принцеси, т.е. живеем, като изграждаме палата на мира, представляващ духовния и физическия свят.

Да установите такива Чон Ил Гук семейства, в които трите поколения – дядо, баба, родители и внуци, живеят в едно семейство и заедно служат на вечния Бог, е отговорността на родовите месии; това е мисията на посланиците за мир; това е Божието желание.

Госпожи и господа, установете семейства, за които Бог да копнее и да може да се завърне, след като е бил някъде другаде. Подгответе семейства, които Бог може свободно и с радостно сърце да посещава, тъй както родител отива в дома на своите деца. Това именно означава да живеете в служба и с грижа за Бог.

В такива семейства Бог е вертикалният субект на съвестта, а вашият дух, следвайки този вертикален субект, заема позицията на субект спрямо тялото и осъществява единството на тялото с духа. В тези семейства биват усъвършенствани четирите велики сфери на любовта, т.е. четирите велики сфери на сърцето – родителската любов, съпружеската любов, детската любов и братско-сестринската любов. Именно такова семейство обединява в едно всички посоки – горе, долу, ляво, дясно, отпред, отзад – поддържа непрестанно сферично движение и се превръща във вечно съществуващия Божий модел за идеално семейство, идеална нация и идеално царство на мира. Ако целият свят се изпълни с такива истински семейства, светът ще се ръководи и подчинява на Небесните принципи и закони, без да има нужда от адвокати и прокурори, та дори и съдии.

Замислете се! Кой най-добре ще знае какво добро и лошо сте направили? Това са вашите дядо, баба, родители, съпруг, съпруга или деца.

Има ли нещо, което не може да се разреши в семейството? Когато в живота на родителите и децата, съпруга и съпругата, по-големите и по-малките братя и сестри се въплъщава моделът на живот за другия, каква ще е тази грешка, която не може да бъде простена, как би могло да има възможност за престъпление? Светът, ръководен от небесните принципи и закони, е един естествен свят. Това е свят без стени, свят на истина и смиреност пред принципите. Това е свят на обедното слънцестоене, свят без сянка на поквара, свят на абсолютни ценности.

Брачна благословия чрез междукултурен обмен

Уважаеми госпожи и господа, настъпи времето решително да сложим край на потомствената линия на сатана, поради която сме страдали толкова много, и да се присадим към корените на истинската потомствена линия на Истинските Родители. Та нима си струва да продължаваме да живеем и измираме като диви маслинови дървета? Това е порочен кръг – дори хиляди години да живеем като диви маслинови дървета, все ще продължаваме да даваме семената на диво маслиново дърво. Тогава как можем да се избавим от тази обвързаност с дивото маслиново дърво?

Това става чрез Святата Благословия. Святата Благословия предлага благодатта да бъдем присадени към истинското маслиново дърво. Тази благословия бе започната от Истинските Родители, които носят на човечеството Божията истинска потомствена линия. Веднъж променили потомствената си линия, вашите потомци естествено ще принадлежат на Божията потомствена линия. Святата Благословия се получава на три етапа – новорождение, възкресение и вечен живот. Веднъж получили Святата Благословия на Истинските Родители, можете да родите чисто, безгрешно потомство и да изградите идеално семейство.

Най-добрият начин е да получите Святата Благословия с партньор от друга раса, националност или религия. Това наричам брачна благословия чрез културен обмен. Тези бракове допринасят за осъществяването на огромната задача да се преодолеят расовите, културните, националните, етническите и религиозните бариери и така да се създаде единно човешко семейство. В Божиите очи цветът на кожата не е от значение. Бог не признава националните граници. Бог не застава зад бариерите на религията и културата. Това са единствено измами на дявола. Дяволът ги е използвал, за да владее над човечеството като грешен родител в продължение на десетки хиляди години.

Вие имате мисията да обясните на членовете на своите семейства и родове, че брачната благословия чрез междукултурен обмен е в крайна сметка средството да се установи мирен, идеален свят тук на земята. Вашите семейства и родове трябва да се присъединят към светите редици на благословените чрез междукултурен брак.

Госпожи и господа, за вас пътят е широко отворен да промените своята потомствена линия чрез церемонията на Свято вино, започната от Истинските Родители. Благословията е ваша, независимо дали сте младоженци или вече женени съпрузи. Целта е да можете да изградите истински семейства.

Всъщност аз се обръщам към света, насърчавайки цялото човечество да осъществи промяната на потомствената линия, като участва в брачната Благословия на междукултурен обмен. Тези бракове възстановяват също и изначалния ред в семейството, като дават възможност на онези, които са „Авел”, т.е. относително по-близо до Небесната страна, да поемат водещата роля и позицията на по-голям брат.

Брачната благословия чрез междукултурен обмен досега се оказва най-добрият начин да бъде възстановено човечеството и да станем Божии деца. Това е най-величественото морално деяние, защото веднъж като се свържат с Божията потомствена линия, хората биват извисени на съвсем ново ниво. Това е ритуал, който прекъсва връзките на враждата. Това е свят ритуал, който преобразува нашата потомствена линия в Божия и ни пресътворява чрез Истинските Родители – Царят и Царицата на мира, субстанциалните проявления на Бог, които Му дават възможност да осъществи Своето провидение в днешния свят.

Движението за мир на Истинските Родители

Посветил съм целия си живот да показвам как се живее за благото на другите. Това е практикуване на истинска любов. Това се прилага като основен принцип не само за индивида, но на всички нива – от семейството, до обществото и нацията.

В тази светлина бих желал да повторя предложението, което направих за един наистина провиденчески и революционен проект. Заради мира и благоденствието на човечеството, а също за да изградим Божията родина и изначален роден край, предлагам да построим транспортен проход през Беринговия пролив – остатък от историческите разделения, предизвикани от сатана между изтока и запада, севера и юга; мястото, където са разделят земите на Сибир и Аляска. Този проход, който наричам „Световния царски мост-тунел за мир” ще е свързващ елемент в международна магистрална система, която ще дава възможност на хората да пътуват по суша през Беринговия пролив от нос Добра надежда в Африка до Сантяго в Чили и от Лондон до Ню Йорк и така ще свърже света в единна общност.

Бог ни предупреждава, че повече не ще търпи изолация и разделение. Изпълнението на този проект ще свърже света като едно село. Така ще бъдат изравнени със земята измислените от човека расови, културни, религиозни и национални стени и ще се установи царството на мирния идеален свят, Божието съкровено желание.

Съединените щати и Русия могат да станат едно. Европейският съюз, Китай, Индия, Япония, Бразилия и всички други нации, а също и световните религии могат да обединят усилията си, за да успеем в този проект. Успехът на този проект ще бъде решаващ за установяването на мирния, идеален свят, където хората повече няма да воюват помежду си.

Идва царството на мирния, идеален свят

Уважаеми посланици на мира и лидери от всички сфери на живота, сега живеете в най-благословеното и вълнуващо време на историята. Настъпи епохата след идването на Небето! Провъзгласявам започването на новото Небе и новата Земя, дългоочаквани и жадувани от милиарди ваши предци в духовния свят, идвали и заминавали си през историята. Това е епохата на „Царството на мирния, идеален свят”. Четиримата велики религиозни основатели [r] и милиарди добри предци са слезли на земята, за да ви водят по небесния път. Отминава епохата, когато грешният и покварен свят опустошава човечеството, като позволява на злите хора да живеят по-добре от другите.

Крайната ни цел е да намерим и установим нацията, която ще се стреми към Божията воля и чиито граждани ще служат на Бог като център на всичко. Каква ще бъде тази нация? Тя ще бъде царството на мирния, идеален свят. Това ще бъде нация, която прилича на истинско семейство, където три поколения живеят заедно в хармония, доверяват се един на друг, уважават се, взаимно се подкрепят и са единни в любовта. С две думи, това е нацията, която човечеството е желало през вековете; утопичният свят, в който Бог е владетел.

Това означава, че се нуждаем от движение, което гради общество, основаващо се на взаимозависимост, съвместно благоденствие и универсално споделяни ценности. Трябва да превърнем човечеството в едно велико семейство, като повалим стените в нашите сърца и премахнем дори и границите между нациите. Това движение започва от едно семейство. Ето защо всеки от нас трябва да помни, че провидението го зове да създаде и установи истинско семейство. Това е начинът, по който можем да развиваме и установим царството на космическия мир тук на земята.

Наистина всичко това ще се случи. В Близкия изток – една от горещите точки на напрежение в света, юдеи, християни и мюсюлмани откриват в моята философия за мир начините как да започнат диалог в едно ново измерение. През изминалите десетилетия Обединителната мисъл, чиито създател съм, изигра решаваща роля за края на Студената война. Сега успешно провеждам тихи и практични инициативи за обединението на моята родина, Корея.

Но все още не съм удовлетворен, защото започнах делото на своя живот по заповед на Небето. С Божието помазание съм дошъл като Истински Родител на човечеството и съм решен да удържа на обещанието си пред Него. Решен съм да залича всички национални разделения и бариери, които са тровили земята, и да установя царството на мирния, идеален свят, където навсякъде всички хора могат да живеят ръка за ръка.

Нашата мисия

Епохата след идването на Небето, открита от Бог и Истинските Родители, е време на драматична промяна. Вашата исия е тази епоха да разцъфне и даде плодове в благословия и слава. Моля ви, станете пратеници на Небето и изпълнете двояката мисия на „Пазители на Царството на мира” и „Корпус на Царството на мира”. Служете на човечеството под флага на Федерацията за вселенски мир, която работи, за да поеме ролята на Авелов-тип Обединени нации. Достойни граждани на света, ако не вие, тогава кой ще се грижи и закриля благословените семейства и тази благословена планета Земя, която Бог ни е дал?

Госпожи и господа, аз казах, че в епохата след идването на Небето, като приемем брачната Благословия чрез Истинските Родители, трябва да възстановим истинската потомствена линия, която бе изгубена с грехопадението на Адам. Провидението на Благословията трябва да се усъвършенства през пет етапа: индивида, семейството, рода, расата и нацията. И така, нека изпълним божествената си мисия като благословени семейства в епохата след идването на Небето, като възстановим и установим идеалното семейство от три поколения на световно ниво. Това е и целта, с която Исус дойде на земята и която се стремеше да изпълни преди да си тръгне от този свят.

Ето защо сега давам напътствия на всички родови и национални месии да се обединят и да сложат край на неправилната връзка между политическата област, представляваща Каиновата сфера, и религиозната област, представляваща Авеловата сфера. Имайки предвид тази провиденческа Воля, провъзгласих, че втори Чон Джонг Гунг Палат на мира за религиозната сфера ще бъде изграден в Женева, Швейцария – град със значима история по отношение на връзката между религиозната и политическата сфера.

Федерацията на монголските народи [s] , представляваща 74 процента от световното население, трябва да помни, че пред нас е провиденческата епоха, в която тя трябва да изпълни задълженията си, като възстанови света чрез Благословията на световно ниво. Това ще доведе до края на конфликта между Каин и Авел, който започна в първото човешко семейство.

Госпожи и господа, настъпи провиденческото време, когато имаме мисията да обединим двамата сина, Каин и Авел. Те могат да се обединят чрез любовта на своята майка. След като са възстановили изначалните си позиции, те трябва да посветят на Истинските Родители – Царя и Царицата на космическия мир, възстановеното изначално идеално семейство. Моля ви, вземете всичко това присърце и го запечатайте в съзнанието си. Помнете че, живеете във време, когато възстановявайки истинското идеално семейство, Бог ви дава мисията да предложите пред Небето сферата на братско-сестринската любов и правото на господство, които бяха оставени в ръцете на сатана чрез грехопадението на човешките предци.

Вие сега навлизате в ерата на освобождение и пълна вътрешна свобода, която е провиденческата епоха на сферата на сърцето на четвъртия Адам. С други думи това е ерата след идването на Небето. Това е време, когато, казано метафорично, слънцето стои вертикално и няма сянка. Това обозначава, че премина ерата преди Небето, включваща епохите на Стария, Новия и Изпълнения завет [u] . Тези епохи изискваха изключително възстановяване и изплащане при пресътворяването на идеала. А настоящите дни съответстват на периода преди грехопадението на Адам; период, свързан с изграждането на изначалния идеален свят. Тези дни се свързват с епохата на истинската любов, която е всеобхватна, всесилна и има пълен авторитет. Това е сферата на сърцето, където духовният и физическият свят са обвързани в едно като единна сфера с център Истинските Родители, Царят и Царицата на мира. С други думи, това е ерата на царството на мира и единството на Небето и Земята.

Моля ви, станете истински принцове и принцеси, които служат на Бог като на свой Истински Родител, защото Той е Царят на мира за всички. Нека изградим вечното царство на мира като служим на Истинските Родители, които бяха короновани за Цар и Царица на космическия мир в света на вечното освобождение и свобода – свят, в който няма нужда от Спасител, Месия или Второ пришествие на Господа; и нека изпълним дълга на семейства от предани синове и дъщери, патриоти, светци и божествени синове и дъщери!

Като правим всичко туй, нека наследим победата на Истинските Родители, свързана с приключване възстановяването чрез изплащане на сферата на трите поколения, и нека изградим съвършения идеален свят, съществувал преди грехопадението!

Нека установим идеални семейства-модел, за да постигнем пълно установяване на космическия идеал за освобождение и пълна свобода и за да установим царството на доброто, в което можем да се радваме на абсолютен, уникален, непроменлив, вечен мир и благоденствие и това да се превърне в изначалната родина на космическия мир, която ще бъде прославяна за вечността!

Нека Божиите благословии бъдат за цяла вечност с Вашите семейства, нации и света!

Благодаря Ви!

Ролята на Д-р Сан Мьон Муун за мирното падане на Комунизма

Приносът на Д-р Муун за падането на Комунизма
Преподобния Д-р Муун е известен с ключовата си ролята за падането на Комунизма. Президент Рейган лично заяви, "Ние имахме желанието, но без Преп. Муун никога нямаше да спрем Комунизма."
- видео: Victory Over Communism -

Международна организация за победа над Комунизма

Предразсъдъците никога на показват здрав разум

Секта Сектата на Муун е критикувана от невежество. През цялата история добрите хора и особено светците и пророците са минавали през преследване и неразбиране. Страхът от сектите е неоправдан, и манипулативен. Трябва да се избавим от тесногледието, корупцията, аморалността и егоизма... а точно това прави преп. Муун. Той е създал сотици организации работещи за създаването на здрави семейства, общество, нация и свят. Сектата или Империята на Муун, "Муун", "Мунисти" са разпознати все повече като надеждата на света. Преподобния Муун не е основавал Обединителна църква. Такава не съществува! Целта с която Исус е призовал д-р Муун е да обедини разделените и враждуващи помежду си деца на Бога - христианите. Той регистрира Асоциация за обединение на разкъсаното и нефункционално в борбата с аморалността и атеизма християнство. Тя прераства в Империята на Мун която ще донесе Световния Мир обещан от Бог, Обединителната църква на Муун ще ни предпази от сектите като обедини света и установи истински семейства, общество, нация и свят - Свят без секти, корупция, насилие и войни.